Filmweb
 
 

Birk & Magna - Gruvens mørke hemmelighet

Magna ønsker svar på hva som egentlig skjedde med faren hennes, da han forsvant sporløst for mange år siden. Samtidig kjemper Birk sin livs kamp for å redde turisthytten som han driver sammen med sin adoptivpappa. Når han forstår at forsvinningen til Magnas far henger sammen med sin egen mystiske fortid, slår de seg sammen på søken etter sannheten. Begge har et brennende ønske om å finne ut hvem de er, og hvor de kommer fra. Disse spørsmålene leder dem på sporet av en miljøforbrytelse av dimensjoner.

Egnethet i skolen
Filmen egner seg best fra 1. til 10. trinn. Det faglige arbeidet knyttet til visningen av filmen vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål, ikke minst i fagene norsk, samfunnsfag og naturfag. I læreplanene under Kunnskapsløftet 2020 er tre tverrfaglige temaer viet mye plass: demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring, og bærekraftig utvikling. Denne filmen vil kunne egne seg spesielt godt til bruk opp mot alle de tre temaene. Les filmstudiearket på nynorsk.

Notat til oppgavene
Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen. Noen oppgaver kan besvares kortfattet, andre forutsetter lengre besvarelser. Noen oppgaver krever videre kildearbeid, fortrinnsvis på nett. Mange av oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt temaene filmen tar opp.

Oppgavene kan løses individuelt eller i grupper. Elevene kan gjerne bare løse et utvalg av oppgavene, enten valgt av lærer basert på ønsket fokus i henhold til lærerplanens kompetansemål, eller valgt av elevene selv. Oppgavene kan gjennomgås før visning, slik at elevene vet hva de skal se etter under filmen. De kan inneholde noen veldig små avsløringer av filmens handling, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig.

Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer elevenes svar i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter på temaene som presenteres i filmen.

 

Oppgaver om filmen

1) Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, og hva filmskaperne forsøker å fortelle med den. Hva er filmens tematikk og budskap?

2) Filmen åpner med en søkeaksjon etter en forsvunnet mann ved navn Steinar Jespersen. Arn deltar i søket, men i stedet for å finne den savnede mannen, finner han en ung gutt. Flere år senere møter vi Arn og gutten, som Arn nå har adoptert og gitt navnet Birk. Hva betyr det å adoptere noen? Hvorfor tror du at Arn ville og kunne adoptere Birk?

3) Hva får vi vite om Birks framtidsplaner i begynnelsen av filmen? Hvorfor tror du at Arn ønsker at Birk skal fortsette på skolen? Hvorfor mener Birk at han ikke trenger mer skole?

4) Hvilken del av Norge utspiller filmens handling seg i? Hvordan vil du beskrive området Arn og Birk bor i? Hvilket fjellområde tror du dette kan være?

5) Hva slags arbeid driver Arn og Birk med? Hvilke utfordringer sliter de to med i forbindelse med driften av turisthytten deres? Hvorfor har Arn holdt de økonomiske problemene i bedriften hans skjult for Birk?

6) Hvorfor tror du at kraftselskapet Erik representerer ønsker å kjøpe deler av eiendommen til Arn? Hvorfor vil ikke Arn selge?
7) Kraftselskapet i filmen heter Nilfheim kraft. Hvorfor tror du at selskapet har fått dette navnet? Hva slags sted var det norrøne Nivlheim?

Nivlheim – Store norske leksikon

8) Hvor kommer Magna fra? Hvorfor drar hun til Birks hjembygd?

9) Hva arbeidet Magnas far Steinar med da han forsvant for tretten år siden? Hvorfor er Magna mistenksom til Nilfheim kraft og deres rolle i farens forsvinning? Hvorfor har hun måttet sette i gang sin egen etterforskning av denne saken?

10) Hvordan behandler banken Birk når han spør dem om hjelp? Hvorfor sier den bankansatte at de ikke er en veldedighetsorganisasjon?

11) Hva er en veldedighetsorganisasjon, og hva driver de med?

Veldedighet – Store norske leksikon

12) Hva er egentlig en bank, og hvilke viktige funksjoner skal de utføre i samfunnet? Hvorfor har vi banker? Hvordan oppstod bankene, og hvordan har de utviklet seg gjennom historien?

Bank – Store norske leksikon
13) Beskriv følgende karakterer fra filmen. Hva er deres gode og mindre gode egenskaper? Hva gjør dem lykkelige og opprørte? Hva er målet deres i filmen og hvordan forsøker de å oppnå dette? Hvordan utvikler de seg i løpet av filmen? På hvilke måter har de vokst ved filmens slutt, hva har de lært og ikke lært? Hvordan vises dette i filmen?

a. Birk
b. Magna
c. Arn
d. Erik
e. Uff

14) Beskriv forholdet mellom følgende karakterer fra filmen. Hvilke likheter og forskjeller har de som personer? Hvordan påvirker dette forholdet mellom dem? Hva er de positive og negative sidene av forholdene deres? Hvordan utvikler forholdene seg i løpet av filmen? Hvordan vises denne utviklingen i filmen?

a. Birk og Magna
b. Birk og Arn
c. Birk og Uff

15) Hvordan møtes Birk og Magna? Hva synes de om hverandre under dette første møtet?

16) Hva er Birks planer for å redde turisthytten? Hvorfor er dette så viktig for ham? Hvorfor vil ikke Arn at Birk skal bruke sine egne penger på hytten?

17) Hva slags filmer lager Uff? Hvorfor tror du at Birk hjelper ham med dette?
18) Hvorfor ønsker Magna å treffe Erik fra kraftselskapet? Hva later hun som at hun er der for å gjøre? Hva forteller Erik henne om selskapets intensjoner? Hvordan reagerer Erik på Magnas spørsmål?

19) Hva er «det grønne skiftet», som Erik nevner for Magna?

Grønt skifte – Store norske leksikon

20) Hva er fornybar energi, som Erik forteller Magna at han er opptatt av?

Fornybar energi – Store norske leksikon

21) Hva betyr bærekraft og bærekraftig utvikling?

Bærekraft – Store norske leksikon

22) Hvorfor gikk Nilfheim kraft fra å være et gruveselskap til å bli et kraftselskap? Hva skjedde med gruven da den ble forlatt?

23) Hva er et mottak eller deponi for farlig avfall? Hva vil det si å deponere avfall? Hvorfor graver man iblant ned farlig avfall? Hvorfor er det viktig å behandle avfall, spesielt farlig avfall, på en forsvarlig og bærekraftig måte? Hvordan gjøres dette i dagens samfunn?

Avfallsdeponi – Store norske leksikon
Farlig avfall – Store norske leksikon
24) Hvorfor bryter Magna og Birk seg inn i den nedlagte kalkgruven? Hva finner de der inne?

25) Hva er en miljøaktivist? Ender Birk og Magna selv opp med å bli miljøaktivister? Hvorfor bryter miljøaktivister iblant loven? Hvilke kjente miljøaksjoner har aktivister utført i de senere år? Hva er noen av de mest kjente norske miljøaksjonene? Hva har aktivistene forsøkt å oppnå med disse aksjonene?

Aktivist – Store norske leksikon

26) Hvorfor vil Erik snakke med Birk? Hvordan forsøker han å overtale Birk til å hjelpe ham å overbevise Arn om å selge eiendom til ham? Hvorfor nøler Birk med å ta imot pengene Erik tilbyr ham?

27) Hvorfor mistenker Magna at Nilfheim kraft har gjort noe ulovlig med avfallet de har deponert? Hvorfor mener Birk at Magnas mistanker høres ut som en konspirasjonsteori?

28) Hva er en konspirasjonsteori? Hva er noen av de problematiske sidene ved konspirasjonsteorier? Hvordan kan konspirasjonsteorier også være nyttige? På hvilke måter har internett vært med på å gjøre konspirasjonsteorier lettere å spre, og dermed potensielt mer skadelige? Hvilke kjente konspirasjonsteorier kjenner du til? Hva tror du er grunnen til at slike teorier oppstår?

Konspirasjonsteori – Store norske leksikon

29) Hvordan forsøker Birk å skaffe ekstra penger for å betale gjelden Arn skylder på turisthytten? Hvilke etiske problemstillinger møter han på i den forbindelse?

30) Hva er bakgrunnen for konflikten som oppstår mellom Birk og Arn? Hvorfor har de så forskjellige syn på det å selge turisthytten? Hvorfor tror du at Birk er så sterkt knyttet til hytten?

31) Hvilke hemmeligheter viser kobbergruven seg å skjule? Hva finner Magna ut om farens skjebne, og hvilke svar får Birk om sin mystiske bakgrunn?

32) Hva tror du skjer videre med karakterene i filmen? Skriv en kort fortsettelse av filmens historie, der vi finner ut hva som skjer med Birk og Magna, Arn og turisthytten, Erik og kraftselskapet, og Uff og filmskapingen hans.


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [1. - 4. trinn, 5. - 7. trinn, 8. - 9. trinn]
Fag: Norsk , Samfunnsfag , Naturfag , Mediefag , KRLE-faget
Tema:Barn, Død, Etikk, Familie, Forbruk, Framtidshåp, Geografi, Historie, Identitet, Klima, Makt, Miljøvern, Mot, Natur og miljø, Naturfag, Naturvern, Norsk, Omsorg, Oppvekst, Politikk, Samfunn, Skole, Sorg, Tenår, Tilhørighet, Ungdom, Vennskap
 

Fakta

Originaltittel:Birk & Magna - Gruvens mørke hemmelighet
Regi:Christer Steffensen
Roller:Filip Kremner, Hermine Svortevik Oen, Bjarte Hjelmeland, Helge Jordal mfl.
Manus:Christer Steffensen og Sivert Kalvø Harang
Genre:Action / Eventyr / Familiefilm / Spenning / Thriller / Norsk
Nasjonalitet:Norge
Språk:Norsk
Produsent:Sivert Kalvø Harang og Njål Lambrechts
Produksjonsselskap:Truewest AS
Lengde:1 t. 30 min.
Distribusjon:Norsk Filmdistribusjon
Produksjonsår:2023
Aldersgrense:6 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen