Filmweb
 
 

Rebel

Filmen handler om to brødre som rives fra hverandre av radikalisering og ekstremisme i dette adrenalinfylte actioneposet om fremmedkrigere i Syria. De to regissørene, Adil El Arbi og Bilall Fallah, viser på en troverdig måte den menneskelige siden hos de ulike karakterene. Empatiske skildringer levendegjør og viser på en realistisk måte motivasjonene for valgene de tar.

Egnethet i skolen
Filmen egner seg best på 10. trinn og på videregående. Det faglige arbeidet knyttet til visningen av filmen vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål, ikke minst i fagene historie, samfunnsfag, mediefag og KRLE. I læreplanene under Kunnskapsløftet 2020 er tre tverrfaglige temaer viet mye plass: demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring, og bærekraftig utvikling. Denne filmen vil kunne egne seg spesielt godt til bruk opp mot de to førstnevnte temaene.

Notat til oppgavene
Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen. Noen oppgaver kan besvares kortfattet, andre forutsetter lengre besvarelser. Noen oppgaver krever videre kildearbeid, fortrinnsvis på nett. Mange av oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt temaene filmen tar opp.

Oppgavene kan løses individuelt eller i grupper. Elevene kan gjerne bare løse et utvalg av oppgavene, enten valgt av lærer basert på ønsket fokus i henhold til lærerplanens kompetansemål, eller valgt av elevene selv. Oppgavene kan gjennomgås før visning, slik at elevene vet hva de skal se etter under filmen. De kan inneholde noen veldig små avsløringer av filmens handling, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig.

Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer elevenes svar i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter på temaene som presenteres i filmen.

 

Oppgaver om filmen

1) Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, og hva filmskaperne forsøker å fortelle med den. Hva er filmens tematikk og budskap?

2) Hvilken relevans har filmens tittel for historien den forteller? Hvorfor tror du at filmskaperne har valgt akkurat denne tittelen? Hvilke forskjellige betydninger kan ordet «rebell» ha?

3) Filmens åpningsscene viser videoopptak av soldater fra Bashar al-Assads hær, som blir henrettet i den irakiske byen al-Nasiriyah. Soldatene som utfører henrettelsen er fra IS, eller Den islamske staten. Hva tror du filmskaperne ønsker å oppnå med denne åpningsscenen? Hva forteller scenen publikum om hva denne filmen skal handle om?

4) Hvem er Bashar al-Assad? Hvordan kom han og hans familie til makten i Syria? Hva var og er hans rolle i den syriske krigen? Hvem har Assads allierte vært i denne krigen? Hvem var motstanderne hans?

Bashar al-Assad – Store norske leksikon

5) Hva er IS og hvilken rolle spilte de i urolighetene som pågikk i Syria og Irak siden opprettelsen av deres såkalte kalifat i 2014? Hva var dette kalifatet? Hvordan oppstod IS og hvorfor i akkurat dette området? Hva er IS sin rolle i verdenssamfunnet i dag? Skriv et sammendrag om begynnelsen og utviklingen av IS-gruppen siden 2014.

Den islamske staten (IS) – FN.no
Den islamske staten (IS) – Store norske leksikon


6) En av soldatene i videoopptaket er Kamal, sønn av Leila og bror til Nassim. De er alle syriske flyktninger som har startet nye liv i Brussel, Belgia. Kamal bestemmer seg for å reise tilbake til Syria, angivelig for å hjelpe til med det humanitære arbeidet der. Hva tror du er den egentlige grunnen til at Kamal ønsker å reise tilbake til sitt konfliktfylte hjemland? Hvordan reagerer Leila og Nassim på nyheten om at han ser ut til å ha blitt IS-soldat?

7) Etter at Leila og Nassim har sett videoopptaket av Kamal hopper filmen tilbake til Aleppo, Syria i 2014, ett år tidligere, på høyden av den syriske borgerkrigen. Hvordan ser Aleppo ut på denne tiden? Hvordan påvirker krigshandlingene byens befolkning?
8) Hva vet du om Aleppo? Skriv en beskrivelse av denne byen og et sammendrag av dens historie.

Aleppo – Store norske leksikon

9) Filmen fortsetter å hoppe mellom Belgia og Syria, og mellom fortiden og nåtiden. Hva tror du er grunnen til at filmskaperne bruker denne strukturen, i stedet for å fortelle historien kronologisk?

10) Hva vet du om Syria? Skriv en beskrivelse av landet og et sammendrag av deres historie.

Syria – FN.no
Syria – Store norske leksikon


11) Hva vet du om krigen i Syria? Hva var bakgrunnen for konflikten? Hvem var de kjempende partene? Hvordan er situasjonen i Syria i dag? Skriv et sammendrag av denne konflikten med et spesielt fokus på det som har skjedd siden den arabiske våren i 2011 fram til i dag.

Krigen i Syria – FN.no
Krigen i Syria – Store norske leksikon


12) Hvor stor del av Syrias befolkning er på flukt i dag? Hva er noen av grunnene til at så mange syrere fortsatt er flyktninger, tolv år etter at krigen i Syria brøt ut? Hva har vært noen av de største utfordringene med å hjelpe disse flyktningene, både i Syria og i landene de har flyktet til?

Vårt arbeid i Syria – Flyktninghjelpen

13) Tidlig i filmen får Kamal og noen av hans venner, som alle kjemper mot Assads regime under kampene i Aleppo, beskjed om at lederen deres har sverget troskap til Abu Bakr al-Baghdadi, og at de nå kjemper for Den islamske staten. Hvordan reagerer Kamal og hans venner på dette? Hvorfor tror du at Kamal blir med IS-soldatene? Hva skjer med vennene hans når de nekter å bli med?

14) Hvem var Abu Bakr al-Baghdadi? Hva var hans rolle i IS?

Abu Bakr al-Baghdadi – Store norske leksikon

15) Kamal blir tatt med til byen Raqqa, etter å ha blitt innlemmet i IS. Hvilken sentrale rolle spilte denne byen under krigen i Syria?

Raqqa – Store norske leksikon

16) Hva slags oppgaver blir Kamal satt til å gjøre som IS-soldat? Hva tror du er grunnen til at IS var og er opptatt av å lage videoer som viste deres aktiviteter og fremmet deres budskap? Hvilken rolle spilte slike videoer i arbeidet med å rekruttere soldater til IS? Hva kalles slike videoer?

17) Hva betyr uttrykkene «Takbir» og «Allahu Akbar», som brukes flere ganger i filmen?

18) Hva er «jihad», som også nevnes flere ganger i filmen?

19) Hva er jihadisters forhold til paradis? Hvordan brukes dette til å overbevise unge muslimske menn om å slutte seg til ekstremistiske organisasjoner som IS?

20) Hva er forskjellene mellom Kamals liv i Belgia i 2013, og livet hans i Syria i 2014? Hva tror du er grunnen til at han bestemte seg for å forlate et trygt liv i Europa, til fordel for en usikker tilværelse som opprørskriger i Syria? Tror du at situasjonen han møtte i Syria var som han forventet, eller ble han overrasket over hvordan det faktisk var der?

21) Hvordan uttrykker Kamal sine politiske meninger gjennom musikken sin? Hva slags syn har han på konflikten i Syria, slik vi ser det uttrykt i den første av musikkvideo-sekvensene i filmen?

22) Hvordan er forholdet mellom Kamal og Nassim når de begge bor i Belgia? Hvorfor tror du Nassim ser opp til storebroren sin?

23) Hvordan blir Nassim kjent med Kamals «gamle venn» Idriss i Belgia? Hvorfor er Idriss så vennlig mot Nassim? Hva jobber Idriss med, og hvem tror du betaler ham for dette arbeidet? Hva er det egentlige forholdet mellom Idriss og Kamal?

24) Hva får Leila til å bryte båndet til sønnen Kamal, og med det også båndet mellom Kamal og Nassim? Hvordan påvirker dette Kamal og Nassim?

25) Hva slags støttegruppe blir Leila en del av? Hvorfor var det så mange unge menn som ble radikalisert fra Molenbeek-bydelen i Brussel, der Leila og familien bosatte seg? Hvorfor har denne bydelen blitt kalt «terrorens vugge»?

Bydelen som kalles terrorens vugge – NRK.no

26) Hvorfor blir Kamals nye kone Noor solgt til ham? Hva synes hun om ham i begynnelsen av forholdet deres? Hvordan endrer dette seg utover i filmen? Hva er årsaken til denne endringen?

27) Hva slags kvinnesyn virker mennene i IS å ha? Hvorfor må kvinnene dekke seg til rundt mennene fra IS? Hva slags kvinnesyn virker Kamal å ha?

28) Hva er Noors forhold til IS og deres handlinger? Hva synes hun om det Kamal gjør for IS? Hvordan reagerer Kamal når hun konfronterer ham om dette? Hva sier han til sitt forsvar?

29) Hvorfor ønsker Kamal etter hvert å forlate Syria? Hva gjør dette så farlig?

30) Hvordan ender Kamal opp i videoen vi så i begynnelsen av filmen? Hva tror du er grunnen til at lederen hans gir ham et ultimatum om å delta i videoen som bøddel eller offer? Hva tror du er formålet med å lage denne typen videoer? Hvordan reagerer Kamal på å måtte utføre denne henrettelsen?

31) Hvordan påvirkes livene til Leila og Nassim av at Kamal blir identifisert som en av mennene i IS-videoen? Hvordan reagerer menneskene rundt dem, spesielt vennene deres?

32) Hvorfor ønsker ikke foreldrene til Nassims klassevenninne Hind at hun skal treffe ham lengre?

33) Hvorfor ber Leila om hjelp fra Yusuf, imamen i moskéen de går til? Hva er Leila redd for at kommer til å skje med Nassim? Hvordan forsøker Yusuf å hjelpe Nassim?

34) Beskriv følgende karakterer fra filmen. Hva er deres gode og mindre gode egenskaper? Hva gjør dem lykkelige og opprørte? Hva er målet deres i filmen og hvordan forsøker de å oppnå dette? Hvordan utvikler de seg i løpet av filmen? På hvilke måter har de vokst ved filmens slutt, hva har de lært og ikke lært? Hvordan vises dette i filmen?

a. Kamal
b. Nassim
c. Leila
d. Noor
e. Idriss

35) Beskriv forholdet mellom følgende karakterer fra filmen. Hvilke likheter og forskjeller har de som personer? Hvordan påvirker dette forholdet mellom dem? Hva er de positive og negative sidene av forholdene deres? Hvordan utvikler forholdene seg i løpet av filmen? Hvordan vises denne utviklingen i filmen?

a. Nassim og Kamal
b. Nassim og Leila
c. Kamal og Leila
d. Kamal og Noor
e. Nassim og Hind

36) Hva er YPG og hvilken rolle spilte de i den syriske krigen? Hva er opprinnelsen til denne gruppen? Hvem kjemper YPG mot i dag, og hva kjemper de for?

YPG – Store norske leksikon

37) Hvordan tolker du musikkvideoen som utgjør filmens epilog? Hva tror du filmskaperne ønsker å formidle med denne sekvensen? Hvorfor tror du at filmskaperne har valgt å bruke musikkvideo som form i denne og to tidligere sekvenser i filmen, som alle viser dramatiske hendelser, men som framstår nesten som drømmer eller fantasier?

38) Filmens avsluttende tekst forteller at alt man ser i filmen er basert på virkelige hendelser, som åpner opp et ganske stort tolkningsrom. Hvilke deler av filmen opplever du som mest realistiske, og hvilke deler opplever du i større grad er fiksjonalisert? Hvilket ansvar har filmskapere og andre kunstnere for å gjengi virkelige hendelser som de skjedde i sine kunstverk? Hvorfor bruker mange kunstnere såkalt kunstnerisk frihet i slike verk, ved blant annet å fiksjonalisere deler av historier basert på virkelige hendelser? Hva er publikums rolle og ansvar i sin fortolkning av slike kunstverk, og hvordan de relaterer seg til virkeligheten?

39) Syria har i de senere år blitt beskrevet som en glemt krise. Selv om krigens mest intense fase er over, pågår det fortsatt kamphandlinger i landet. Landet står overfor en omfattende humanitær krise. Assads totalitære regime styrer fortsatt landet og undertrykker folket. Hva er noen av grunnene til at verden virker å ha glemt Syria? Hva er noen av de største utfordringene tilknyttet å gjenoppbygge landet? Hvordan ser situasjonen i Syria ut i dag?

Hva skjer i Syria? – UiO
Syria – NRK.no


40) Hva er ekstremisme og terrorisme? Hva tror du er noen av de viktigste årsakene til at unge menn, som de vi ser i denne filmen, og i en del tilfeller også unge kvinner, lar seg radikalisere og overtales til å bli med i ekstremistgrupper som IS og tilsvarende grupperinger i andre land? Hvilke kategorier deles ekstremisme ofte inn i? Hvilke ekstremistgrupper kjenner du til, enten i Midtøsten eller andre deler av verden? Hva tror du er noen av de viktigste årsakene til at slike grupper eksisterer? Hva er noen av grepene som blir gjort, blant annet i Norge, for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme? Hva tror du er noen av de mest effektive måtene å bekjempe rekruttering til slike grupper?

Ekstremisme og terrorisme – FN.no
Handlingsplan mot radikalisering – Konfliktrådet
Radikalisering – Regjeringen.no


 

Relaterte filmer med filmstudieark

For Sama
Insyriated


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [10. trinn, Videregående]
Fag: Historie , Samfunnsfag , Mediefag , KRLE-faget
Tema:Barn, Død, Etikk, Familie, Flerkulturelt samfunn, Fordommer, Framtidshåp, Geografi, Historie, Identitet, Ideologi, Kjærlighet, Kjønn og kjønnsroller, Konflikt/krig, Makt, Media, Patriotisme, Politikk, Religion, Respekt, Samfunn, Sorg, Sosiale medier, Terror, Tilhørighet, Ungdom, Vennskap
 

Fakta

Originaltittel:Rebel
Regi:Adil El Arbi, Bilall Fallah
Roller:Aboubakr Bensaihi, Lubna Azabal, Amir El Arbi, Tara Abboud, Younes Bouab
Manus:Adil El Arbi, Bilall Fallah
Genre:Action / Drama
Nasjonalitet:Frankrike / Belgia / Luxembourg
Språk:Arabisk/Nederlandsk/Engelsk/Fransk
Produsent:Bert Hamelinck, Dimitri Verbeeck
Musikk:Hannes De Maeyer
Lengde:2 t. 15 min.
Distribusjon:Another World Entertainment
Produksjonsår:2022
Aldersgrense:15 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen