Filmweb
 
 

Skolen med de magiske dyrene

Ida Kronborg har flyttet til en ny by, hvor hun blir ”den nye jenta” på Østre Skole. Klassens gjeng med populære jenter holder Ida utenfor, så hun blir sittende sammen med Benni, som også er en outsider.

En dag introduseres klassen for Mortimer Morrison, som reiser rundt i verden på jakt etter magiske dyr. Hvert av disse dyrene er forutbestemt til å være et barns sjelevenn. Både Ida og Benni får dermed hvert sitt dyr! Benni får den eldgamle og kloke landskilpadden Henrietta, og Ida får den morsomme og kvikke rødreven Raggen.

Når ulike gjenstander så begynner å forsvinne fra skolen, må barna og de magiske dyrene holde sammen for å løse mysteriet om ”skoletyven”.

SKOLEN MED DE MAGISKE DYRENE er basert på barnebøker skrevet av den tyske forfattere Margit Auers.

Se filmens trailer.

 

EGNETHET I SKOLEN
SKOLEN MED DE MAGISKE DYRENE egner seg både i småskolen og på mellomtrinnet. Den har noen skumle scener, men disse er kortvarige og avløses raskt med humoristiske øyeblikk. Filmen varer i 1 time og 34 minutter.

Det faglige arbeidet knyttet til en visning av SKOLEN MED DE MAGISKE DYRENE vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål, ikke minst i fagene norsk (språk/kommunikasjon), KRLE (etikk/moral), samfunnsfag (individ og samfunn), og naturfag (mennesker og dyr). Den nye læreplanen, Fagfornyelsen, fremhever tre tverrfaglige temaer som fortjener mye plass i skolen: Bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap, samt folkehelse og livsmestring. SKOLEN MED DE MAGISKE DYRENE vil kunne egne seg godt opp mot sistnevnte tema.
Les mer om skolens læreplanmål.

 

OPPGAVESAMLING
Oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver. Hver enkelt lærer må gjerne, med utgangspunkt i egen elevgruppe, vurdere (og eventuelt korrigere) de ulike oppgavers vanskelighetsnivå og formuleringer. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer også godt til klasse-/gruppediskusjon.
Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene, så i tillegg gi elevene tilgang til internett og ulike oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar. Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid.

 

A: KARAKTERENE I FILMEN
1) I filmen ser vi mange ulike karakterer. Under ser du en liste over noen av disse. Skriv ned hva du mener er disse personenes mest positive og negative sider. Etterpå sammenligner du med hva andre i klassen har skrevet.

- Ida
- Idas mor
- Miss Cornfield
- Mortimer Morrison
- Skolens rektor Herbert
- Jo
- Benni
- Vaktmester Willi

2) På hvilke måter passer Ida og Benni sammen som venner, synes du?

3) Hva er det som gjør at Ida i en periode foretrekker å være sammen med Jo?

4) Hva kunne Ida ha gjort annerledes for å unngå at Benni følte seg utenfor?

5) Synes du Ida passer til å få en rev som dyrevenn? Og hva med Benni og skilpadden? Snakk sammen i grupper om hva dere synes. Begrunn tankene dine.

6) På hvilke måter tror du kranglingen til Jo sine foreldre påvirker livet hans?

7) Tenk deg at du skulle gitt rektoren på skolen et godt råd. Hva ville det ha vært?

8) Lag små rollespill i klassen, to og to, hvor en av dere spiler journalist og den andre er for eksempel Idas mor, skolens rektor, vaktmester Willy eller læreren Cornfield. Journalisten kan stille spørsmål knyttet til yrket til den enkelte. Dikt opp morsomme svar som passer.

 

B: MENNESKER OG DYR
1) I starten av filmen ser vi Mortimer lete etter ville dyr i skogen. Han ser etter sportegn på bakken. Hvilke dyrespor kjenner dere? Tegn og forklar for hverandre.

2) Går det an å snakke med dyr i virkeligheten? Er det noen dyr som skjønner menneskespråk? Er det noen dyrespråk det er mulig for mennesker å forstå? Snakk sammen i klassen om hva dere vet om dette.

3) I filmen ser vi at skjærefuglen Pinkie har stjålet en del gjenstander til reiret sitt. Det påstås at skjærer i virkeligheten kan finne på å stjele blanke og skinnende ting. Stemmer dette? Bruk internett og finn ut.

4) Hva vil det si å være en dyrevenn? Hvilke dyr kan vi mennesker være venner med, og hvilke dyr behandler vi ikke som venner? Finnes det dyr som er menneskers fiender? Snakk sammen om dette i klassen.

5A) Reven Raggen ønsker å hjelpe til med å oppklare ”skoletyv-mysteriet”. Hvilke dyr kan man bruke til å oppklare kriminalitet i virkeligheten? Snakk sammen i klassen om ulike eksempler dere kjenner til/kommer på.

6B) På hvilke forskjellige måter kan dyr hjelpe mennesker? Snakk sammen om ulike eksempler dere kjenner til (oppigjennom historien, og rundt omkring i verden).

7) Skilpadden Henrietta er veldig gammel. Hvor gamle kan skilpadder bli i virkeligheten? Hvilke dyrearter er det som kan bli eldst? Bruk internett og finn ut.

8) I en av filmens sangtekster synges det ”Ja, mennesket, det er et merkelig dyr.” Kan man si at mennesket er et dyr? Snakk sammen i klassen om dette.

 

C: SKRIVEOPPGAVER

1) Dikt: Inspirert av filmen, skriv et dikt som passer til ett av følgende tittelforslag:

- Jeg vil ha mitt eget dyr
- Første dag på en ny skole
- En rev som bestevenn
- Innelåst vaktmester
- Pirater!
- Frisørsalongen
… eller velg din egen tittel.
2) Skildring: Under kan du se en liste med utvalgte scener fra filmen. Velg én av disse og skriv en skildring som beskriver hendelsen slik du tror Ida opplever den. Tenk deg hva som foregår inne i hodet hennes. Teksten din trenger ikke å ha mye handling, men konsentrer deg om å beskrive øyeblikket gjennom Idas sanser og følelser. (Bruk tankereferat i stedet for handlingsreferat.) Lag en passende tittel.

- Når Ida og moren kjører inn i den nye byen første gang.
- Når Frøken Cornfield kommer inn i klasserommet første gang.
- Når Ida oppdager Jo oppe på ”tyve-loftet” på skolen om natten.
- Når vaktmesteren Willi er i ferd med å åpne opp Tøydyr-Raggen med en saks.
- Når Ida og Raggen klamrer seg til takrenna høyt over bakken.

3) Filmen avsluttes med at Mortimer åpner opp kappa si for å slippe ut flere magiske dyr. Hvordan tror du denne historien kunne ha fortsatt? Sitt sammen i grupper og dikt opp hva som kunne ha skjedd videre. Ta stikkord, og etterpå presenterer dere idéen deres for resten av klassen.

 

D: TEGNEOPPGAVER
Forslag til tegneoppgaver man kan jobbe med etter visningen av filmen:

- Tenk deg at du fikk tildelt ditt eget magiske dyr av Mortimer. Hva slags dyr skulle du ønske at det var? Tegn en tegning av deg selv sammen med ditt eget magiske dyr.

- Når ”Den magiske dyrebutikken” gir beskjed til Ida om at hun er utvalgt, så får hun se seg selv som ”levende fotografier” på ulike magasinforsider. Tegn ditt eget magasin hvor det er du som pryder forsiden! Lag passende overskrifter.

- Lag en tegning av når Raggen og Ida henger fra takrenna på skolen om natta. Få tegningen til å se dramatisk ut!

- ”Skoletyven” stjeler forskjellige ting fra skolen. Lag en tegning med mange detaljer. Be læreren lage en fargekopi av denne tegningen på kopimaskinen, og så tegner du på syv nye detaljer. Så kan du be medelever se om de klarer å finne ”syv forvunne ting”.

 

E: ORD OG UTTRYKK
Denne oppgaveseksjonen tar utgangspunkt i ord og uttrykk man hører i filmen, som kanskje trenger en forklaring.
1) Hva vil det si å sverge på noe?

2) Tvillingsøstrene Schmidt forklarer Idas ivrige oppførsel med ”hormoner” og ”førpubertet”. Hva mener de med dette, tror du?

3) Jentene i klassen kaller Ida for ”Pippipocahontas”. Hvor kommer dette kallenavnet fra, og hvorfor bruker jentene dette for å terge Ida?

4) I filmen hører vi at ordet ”pirat” kommer fra det latinske ordet ”Pirata”, som betyr ”sørover”. Stemmer dette? Bruk internett og finn ut.

5) Vi hører også at pirater har en ”æreskodeks”, ”at venner i havsnød skal alltid reddes.” Snakk sammen og finn ut hvordan ordet ”æreskodeks” kan forklares.

 

F: DIVERSE

1) Hva synes du Idas nye medelever burde ha gjort for at hun skulle ha følt seg mer velkommen i klassen, første skoledag?

2) I begynnelsen av filmen ser vi at klassen består av flere grupperinger. Til slutt i filmen ser vi en veldig sammensveiset klasse. Hva var det som skjedde som gjorde at klassen forandret seg slik?

3) Idas mor sier at Ida kan ønske seg noe når man ser et stjerneskudd. Hun gir også Ida øredobber hun sier bringer lykke. Kan man tro på slikt? Snakk sammen i klassen.

4) Rektoren på skolen dyrker kålrabi. Kålrabi (eller kålrot) kalles også ”Nordens appelsin”. Har noen i klassen din noen gang spist kålrabi? Kanskje dere kan få tak i en, og smake? Den kan deles opp i biter og spises rå.

5) Når reven Raggen forsøker seg som detektiv, så sier han at ”alle mennesker har en hemmelighet”. Tror dere dette stemmer? Snakk sammen i klassen.

G: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL
1) Hva handler denne filmen om? Beskriv med bare noen få ord.

2) Hva kan man lære av å se denne filmen? Snakk sammen i klassen.

3) Hvor bra synes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig? Begrunn synspunktene dine.

3) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg redd? Følte du på noe tidspunkt ubehag? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen om dette.

 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til poheimstad@hotmail.com. Takk!

Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) og har bl.a. jobbet som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller.

 

 


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [1. - 4. trinn, 5. - 7. trinn]
Fag: Norsk , Samfunnsfag , Naturfag , KRLE-faget
Tema:Animert, Barns rettigheter, Dyrevelferd, Eventyr/fantasy, Familie, Filosofi og etikk, Identitet, Individ/gruppe, Mobbing, Mot, Musikk, Naturfag, Oppvekst/familie, Vennskap/respekt, Språk og uttrykksmåter
 

Fakta

Originaltittel:Die Schule der magischen Tiere
Regi:Gregor Schnitzler
Roller:Emilia Maier, Leonard Conrads, Loris Sichrovsky, Nadja Uhl, Justus von Dohnányi, Heiko Pinkowski, Marleen Lohse, Milan Peschel
Manus:Margit Auer, Viola Schmidt, John Chambers
Genre:Familiefilm / Barnefilm
Nasjonalitet:Tyskland
Språk:Norsk
Produsent:Alexandra Kordes, Meike Kordes
Musikk:Dominik Giesriegl
Lengde:1 t. 33 min.
Distribusjon:Another World Entertainment
Aldersgrense:Tillatt for alle
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen