Filmweb
 
 

Oppenheimer

Den amerikanske vitenskapsmannen, J. Robert Oppenheimer regnes som atombombens far. Hans engasjement, kunnskap og renommé landet ham stillingen som direktør av det hemmelige Manhattan-prosjektet, satt til en ørken i New Mexico, med flere av verdens ledende fysikere og teoretikere samlet. Mellom 1943-1945 ledet Oppenheimer et iherdig kappløp mot nazistene, hvor målet var å utvikle kjernefysiske våpen først, og motivasjonen var å få slutt på krigen. Filmen er basert på boken American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, av Kai Bird og Martin J. Sherwin.

Egnethet i skolen
Filmen egner seg best fra 8. til 10. trinn og på videregående. Det faglige arbeidet knyttet til visningen av filmen vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål, ikke minst i fagene engelsk, historie, samfunnsfag og naturfag. I læreplanene under Kunnskapsløftet 2020 er tre tverrfaglige temaer viet mye plass: demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring, og bærekraftig utvikling. Denne filmen vil kunne egne seg spesielt godt til bruk opp mot alle de tre temaene.

Notat til oppgavene
Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen. Noen oppgaver kan besvares kortfattet, andre forutsetter lengre besvarelser. Noen oppgaver krever videre kildearbeid, fortrinnsvis på nett. Mange av oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt temaene filmen tar opp.

Oppgavene kan løses individuelt eller i grupper. Elevene kan gjerne bare løse et utvalg av oppgavene, enten valgt av lærer basert på ønsket fokus i henhold til lærerplanens kompetansemål, eller valgt av elevene selv. Oppgavene kan gjennomgås før visning, slik at elevene vet hva de skal se etter under filmen. De kan inneholde noen veldig små avsløringer av filmens handling, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig.

Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer elevenes svar i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter på temaene som presenteres i filmen.

 

Oppgaver om filmen

1) Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, og hva filmskaperne forsøker å fortelle med den. Hva er filmens tematikk og budskap?
2) Hvem var Robert Oppenheimer? Skriv en kort biografi om de viktigste hendelsene i livet hans, og hans rolle i fysikkens historie.

Robert Oppenheimer – Store norske leksikon

3) I filmens åpning ser vi Oppenheimer stirre ned på regndråper som treffer en vannoverflate, fulgt av visjoner av ild og voldsomme krefter i bevegelse, før teksten «Prometeus stjal ild fra gudene og ga den til mennesket. For dette ble han lenket til en stein og torturert for evigheten.»  Hva er dette sitatets relevans til historien om Oppenheimer? Hvordan tolker du denne teksten, som en parallell til Oppenheimers gjerninger?

4) Filmen er basert på boken American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, av Kai Bird og Martin J. Sherwin. Les sammendraget av boken via lenken under. Ut ifra beskrivelsen av hvordan boken er strukturert du finner der, hva ser ut til å være de største endringene filmskaperne har gjort i sin adaptasjon av boken til film? Hvorfor tror du at forfatterne har valgt tittelen American Prometheus, eller «den amerikanske prometeus»? Hvem var Prometeus?

American Prometheus – Wikipedia
Prometeus – Store norske leksikon


5) Hva tror du er grunnen til at filmens regissør, Christopher Nolan, har valgt den fortellerstrukturen som filmen har, med relativt hyppige hopp fram og tilbake i tid? Hva tror du er grunnen til at han også har valgt å skille noen av de forskjellige tidslinjene i filmen med bruk av sort-hvite bilder? Hvilke deler av filmen er det som hovedsakelig er i sort-hvitt?

Christopher Nolan on Oppenheimer’s use of IMAX and color – AP
6) I begynnelsen av filmen blir vi også introdusert for Lewis Strauss, som spilte en sentral rolle i en politisk kampanje for å sverte Oppenheimers navn på 50-tallet. Hvem var Lewis Strauss? Hva slags forhold hadde han til Oppenheimer? Hva var bakgrunnen for konflikten mellom de to, og grunnen til at Strauss ønsket å redusere Oppenheimers politiske makt i etterkrigsårene?

Lewis Strauss – Wikipedia
Oppenheimer (film) – Wikipedia


7) Hva handler høringene mot Oppenheimer om? Hvorfor var de amerikanske myndighetene skeptisk til Oppenheimer, både før han ble satt til å lede Manhattan-prosjektet, men også etter prosjektets suksess, under etterkrigsårene?

8) Hva var grunnen til at Oppenheimer valgte å studere fysikk utenfor USA? Hvor dro han for å studere? Hvordan opplevde Oppenheimer å studere hjemmefra?

9) Hva slags type visjoner begynner Oppenheimer å få under studietiden? Hvordan er disse representert visuelt og auditivt i filmen?

10) Under studietiden får Oppenheimer blant annet anledningen til å møte den danske fysikeren Niels Bohr. Hva var Bohrs viktigste bidrag innen fysikken, spesielt innenfor atomteori? Hvem var noen av de andre ledende fysikerne Bohr jobbet med gjennom sitt eget institutt?

Niels Bohr – Store norske leksikon
11) I filmen sier Niels Bohr under en forelesning på universitetet der Oppenheimer studerer at «kvantefysikk er ikke et skritt framover, det er en ny måte å forstå virkeligheten.» Hva er kvantefysikk? Hvorfor var utviklingen av teoriene som danner kvantefysikken så revolusjonerende for vår forståelse av verden? Hvorfor var disse teoriene så sentrale for utviklingen av atombomben?

Kvantefysikk – Store norske leksikon

12) En annen sentral figur innen fysikken som vi møter så vidt i filmen er Albert Einsten, den kanskje mest kjente fysikeren i historien. Hva var Einsteins viktigste bidrag innen fysikken? Hva er relativitetsteorien, som Einstein er aller mest kjent for? Hvordan forklarer Oppenheimer grunnen til at Einstein ikke ble involvert i Manhattan-prosjektet?

Albert Einstein – Store norske leksikon

13) Werner Heisenberg var en ledende tysk fysiker som under andre verdenskrig deltok i Tysklands program for å utvikle en atombombe. Hva var Heisenbergs viktigste bidrag innen fysikken? Hva slags rolle hadde han i det tyske atomprogrammet Uranverein, også kalt Uranprojekt?

Werner Heisenberg – Wikipedia

14) Etter at Oppenheimer drar tilbake til USA, begynner han å undervise ved universitetene Berkeley og Caltech i California. I denne perioden blir han også mer politisk aktiv, noe som skal vise seg å bli en kilde til kontroverser. Hva var Oppenheimers politiske syn og hvordan blir disse illustrert i filmen? Hvorfor ber hans kollega ved Berkeley, Ernest Lawrence, Oppenheimer om å holde politikken ute av klasserommet? Hva var grunnen til at Oppenheimers politiske syn skapte problemer for ham?

15) Hva var grunnen til at Oppenheimer, til tross for sine i USA kontroversielle politiske syn, ble valgt til å lede Manhattan-prosjektet? Hva var Manhattan-prosjektet? Hvem var noen av de andre sentrale aktørene i prosjektet?

Manhattan-prosjektet – Store norske leksikon
16) Hvorfor måtte de konstruere en hel by, Los Alamos, for å gjennomføre Manhattan-prosjektet? Hva var grunnen til at de valgt å bygge denne byen midt i ørkenen i New Mexico?

17) Hva var viktigheten av at fisjon ble oppdaget i 1939? Hvem stod bak denne oppdagelsen? Hva er egentlig fisjon? Hvordan skaper man fisjon? Hvorfor var fisjon nødvendig for å skape atombomben?

Fisjon – Store norske leksikon

18) Beskriv forholdet mellom Oppenheimer og de to viktigste kvinnene i hans liv, hans kone Kitty og elskerinnen Jean. Hva er noen av likhetene og forskjellene mellom de to kvinnene, og mellom Oppenheimers forhold til de to? Hva er noen av utfordringene som oppstår i ekteskapet mellom Kitty og Robert? Hva blir utfallet av de to forholdene?

19) Hvorfor forsøker Oppenheimer å få sine kollegaer i laben på Berkeley til å organisere seg i en fagforening? Hvorfor er hans kollega Ernest Lewis imot dette?

20) Hvorfor opplevde Oppenheimer den tyske trusselen etter utbruddet av den andre verdenskrig spesielt personlig? Hvordan påvirket dette hans ønske om å bli en del av Manhattan-prosjektet?
21) Hvorfor var det så viktig å holde Manhattan-prosjektet hemmelig for russerne, til tross for at de var amerikanernes allierte?

22) Hva er noen av de etiske og moralske problemstillingene og farene de som deltar på Manhattan-prosjektet diskuterer i filmen? Hva er grunnen til at de allikevel velger å utvikle atombomben, til tross for at de vet hvor enorme ødeleggelser den vil være i stand til å skape, og hvor mange menneskeliv som vil gå tapt dersom den brukes?

23) Hva er grunnen til at en av forskerne på Manhattan-prosjektet, Edward Teller, begynner å utvikle det som senere skulle bli hydrogenbomben? Hva er forskjellene på en atombombe og en hydrogenbombe? Hva er de største farene rundt utviklingen og bruken av atomvåpen?

Atomvåpen – Store norske leksikon
24) Hva er fusjon? Hvordan skiller dette seg fra fisjon? Hvordan fungerer fusjon og fisjon sammen for å skape en hydrogenbombe?

Fusjon – Store norske leksikon

25) Hvordan kan fisjon og fusjon også brukes til å skape energi, for eksempel i et kjernekraftverk? Hva er noen av de største utfordringene tilknyttet kjernekraftverk? Hva er de positive aspektene av kjernekraftverk?

Kjernekraftverk – Store norske leksikon

26) Hva går diskusjonene i atomenergikommisjonen rundt hvorvidt USA skal utvikle hydrogenbomben ut på? Hvorfor var Oppenheimer imot videreutviklingen av en hydrogenbombe?

27) Hvorfor fortsatte USA å utvikle atombomben etter at Tyskland kapitulerte under den andre verdenskrig? Hvordan argumenterer Oppenheimer for denne videreutviklingen i filmen?

28) Hvorfor valgte amerikanerne å slippe atombomber på Hiroshima og Nagasaki i Japan? Hvordan forsvarte de det å drepe så mange mennesker som de visste at en atombombe ville gjøre? Hvorfor valgte de å slippe to bomber, i stedet for bare en? Hvor riktige tror du resonnementene deres rundt det at bombene til syvende og sist ville redde liv var?
29) Hvordan framstilles den første prøvesprengningen av en atombombe i filmen, som fikk navnet Trinity? Hvordan brukes lyddesign, musikk og bilder for å bygge opp spenningen mot eksplosjonen? Hvilket spesielle grep bruker filmskaperne når selve eksplosjonen finner sted? Hvordan ekspanderes og kontraheres tiden i denne sekvensen?

30) «Nå har jeg blitt døden, ødelegger av verdener,» tenker Oppenheimer etter at Trinity-testen viser seg å være suksessfull. Hvilken betydning tror du disse ordene hadde for Oppenheimer? Hva fryktet han kunne bli konsekvensene av oppfinnelsen han og hans kollegaer hadde skapt? Hvor er dette sitatet hentet fra?

31) Hvordan reagerer Oppenheimer når han hører på radioen at atombomben han har skapt har blitt sluppet over Hiroshima? Hvordan reagerer det amerikanske folket på denne ødeleggende hendelsen? Hva slags marerittaktige visjoner preger Oppenheimer i etterkant av denne bombingen? Hvorfor tror du at han plages av disse visjonene?
32) Hvilke bekymringer har Oppenheimer for et atomkappløp med Sovjetunionen i etterkrigstiden, under det som har fått navnet «den kalde krigen»? Hva var den kalde krigen?

Den kalde krigen – Store norske leksikon

33) Hva blir utfallet av maktkampen mellom Oppenheimer og Strauss, som filmen kulminerer med? Hvem er det som til slutt kommer til Oppenheimers forsvar? På hvilken måte fikk Oppenheimer en oppreisning for den politiske prosessen som svertet hans renommé på sine eldre dager?

34) Hvordan tolker du Oppenheimers siste apokalyptiske visjoner i slutten av filmen? Hvor stor tror du faren for en ødeleggende atomkrig er i dag? Hvilke faktorer har i den senere tid eskalert risikoen for en global atomkonflikt i dag?


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Engelsk , Historie , Samfunnsfag , Mediefag , KRLE-faget , Naturfag
Tema:Andre verdenskrig, Drømmer, Etikk, Filosofi, Fysikk, Helse, Historie, Ideologi, Konflikt/krig, Løgn/sannhet, Makt, Media, Naturfag, Naturvitenskap, Patriotisme, Politikk, Samfunn, Teknologi, Terror
 

Fakta

Originaltittel:Oppenheimer
Regi:Christopher Nolan
Roller:Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt, Kenneth Branagh, Rami Malek, Trond Fausa m.fl.
Manus:Christopher Nolan
Genre:Drama
Nasjonalitet:USA
Språk:Engelsk
Produsent:Emma Thomas, Charles Roven og Christopher Nolan
Produksjonsselskap:Universal
Musikk:Ludwig Göransson
Lengde:3 t.
Distribusjon:United International Pictures
Produksjonsår:2023
Aldersgrense:12 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen