Filmweb
 
 

Hvorfor amerikansk tv-drama?

 

På 2000-tallet har det skjedd en revolusjon i Hollywood. De mest nyskapende og utfordrende fortellingene finnes ikke lenger på kino-lerretet, men på tv-skjermen, hvor amerikanske kabelkanaler har gitt seerne grensesprengede og komplekse drama.

Dette studieopplegget har som mål å vise hvordan revolusjonen på 00-tallet, som kalles ”tvs tredje gullalder” kommer til uttrykk i fire sentrale serier. Vi skal se hvordan dette henger sammen med fremveksten av kvalitetsdramaet på 80- og 90-tallet, hvor tv-fortellingene i økende grad benytter seg av virkemidler tradisjonelt forbundet med ”høykultur”: litteratur, teater og film.

00-tallets tv-drama videreutvikler tvs egen fortellerform: såpeoperaen. Med fortellinger som strekker seg over flere år skapes drama med dypere karakterer og kompleks historiefortelling som har helt egne – og andre muligheter – for å sprenge grenser. Kabelkanalenes uavhengighet av reklameinntekter gjør dessuten at disse fortellingene bevisst kan provosere og flytte grenser for hva som kan vises på tv – og for hvordan det vises.
 

Amerikansk tv-drama

Med utgangspunkt i fire tv-serier fra 2000-tallet gir vi her en innføring i amerikansk tv-dramas historie og i tv-analyse. Naviger i menyen under eller print teksten.

Innhold

Forside

Hvorfor amerikansk tv-drama?

Om studieopplegget

Analysér en selvvalgt tv-serie

Tv-historie

Såpeopera

"Kvalitets-tv"

Amerikansk kanalsystem

Tv-seriene fra 00-tallets USA

Grey's Anatomy

The West Wing

The Sopranos

True Blood

 
 
 
Film & Kino Filmens Hus, Dronningens gate 16, Postboks 446 Sentrum, 0104 Oslo. Tlf: 22 47 45 00 / Faks: 22 47 46 99.