Filmweb
 
 

The West Wing: politikk, fiksjon og virkelighet

 

Piloten: West Wings fortellerteknikk

Piloten er en ganske typisk episode av West Wing, en hybrid av den pågående fortellingen om menneskene som arbeider for presidenten, samt enkelte saker som blir avsluttet i løpet av episoden.

Hovedtematikken i serien er presidentembetet og stabens balanseøvelser i det daglige arbeidet. De må håndtere og sjonglere beslutningsprosessene i kongressen og sentatet med det republikanske partiet og ulike interssegrupper: religiøse grupper, kvinnesaksgrupper, landbruksorganisasjoner og så videre. I tillegg har presidenten ansvar for de utenrikspolitiske sakene, hvor han handler med et blikk på det politiske landskap, men hvor hovedkonflikten er med hans moralske kvaler.

Typisk i en episode er to til tre ulike fortellinger som fortelles parallelt, de fleste varer kun en episode, enkelte serialiseres over flere episoder og noen fortellinger får relevans lengre frem. I piloten avsluttes alle de ’aktuelle’ historiene, men fortellingene om Mandy og Josh Sam og Laurie fortsetter utover sesongen.

Episodenes hovedhandling spenner ofte over kun en dag, selv om handlinger ”rulles opp” flere uker eller år tilbake i tid. Flere ganger hopper episodene også i tid, slik at man begynner med en scene fra slutten av episoden, og så hopper man en dag eller flere uker tilbake i tid for å fortelle hvordan man endte ved denne scenen. Dette er igjen knyttet til ’backstage’-perspektivet til serien, som ofte fokuserer på arbeidet bak beslutninger og de nødvendige kompromiss Bartlet og hans stab må ta.

Såpe på arbeidsplassen
Serien er en ’arbeidsplass-såpeopera’ hvor relasjonene mellom medarbeiderne står i sentrum. Selv om vi får korte innblikk i privatlivet til karakterene er disse oftest til stede for å understreke at det å bringe privatlivet inn i arbeidssfæren oftest blir problematisk. Og det vanskeligste her er selvfølgelig kjærlighetsrelasjoner. Det eneste kjærlighetsforholdet som behandles regelmessig i serien er presidentens kone, Abby Bartlet, som snarere må ses som en del av embetet (selv om ekteparet Bartlet krangler flere ganger om hennes utøvelse av presidentfrueembetet når hennes egen agenda kommer i konflikt med presidentens).

De andre karakterenes kjærlighetsrelasjoner skaper for det meste komplikasjoner og rollekonflikter: Leos kone tar ut skilsmisse, CJ må avlyse flørten med journalisten Danny av hensyn til arbeidet som pressetalskvinne, Sam må slå opp med Laurie og Tobys ’av og på’-forhold til sin ex-kone er mildt sagt problematisk.

Våre helter i serien er gift med hverandre, og med embetet – for mye informasjon om deres bakgrunn eller privatliv vil helt enkelt ødelegge fortellingens premiss. Det blir arbeidsgruppen som her blir familien til medarbeiderne, og som far i familien troner president Bartlet selv.
 

Amerikansk tv-drama

Med utgangspunkt i fire tv-serier fra 2000-tallet gir vi her en innføring i amerikansk tv-dramas historie og i tv-analyse. Naviger i menyen under eller print teksten.

Innhold

Forside

Hvorfor amerikansk tv-drama?

Om studieopplegget

Analysér en selvvalgt tv-serie

Tv-historie

Såpeopera

"Kvalitets-tv"

Amerikansk kanalsystem

Tv-seriene fra 00-tallets USA

Grey's Anatomy

The West Wing

The Sopranos

True Blood

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen