Filmweb
 
 

The Sopranos: mafiamenn i krise

 

Oppgaver / Til diskusjon

 • Mafiamyter
  1. Hvordan vil du sammenligne Sopranos med andre mafiafortellinger?
  2. Hvordan skiller karakteristikken av Tony seg mot mafiabossene i filmer som Gudfaren?
  3. Kan du finne flere eksempler på interne referanser i andre episoder?
  4. Hva er det som gjør at vi deler Tony og gangsternes perspektiv? Når gjør vi det ikke?
  5. Hvordan skiller Sopranos seg fra disse filmene? Hvilke sjangertrekk og virkemidler fins i serien som ikke fins i filmene?
  6. Hvordan endrer det fortellingen at vi følger Tony over lengre tid (enn en film) og også treffer ham hos psykologen?

 • Piloten
  1. Hvilket inntrykk får du av Tony i disse første scenene?
  2. Hvilket inntrykk får du av de andre karakterene?
  3. Hvordan får vi så raskt et bilde av hvem karakterene er?
  4. Hvor mye av vårt inntrykk skapes av karakterens utseende, klær og oppførsel? Dialogen? Kamerabruk?
  5. Hvilken musikk brukes i åpningsscenen og i resten av piloten?
  6. Hvordan kommenterer musikken handlingen og karakterene?
  7. Hvordan vil du karakterisere bruken av farger og musikk i piloten, sammenlignet med andre serier eller mafiafilmer du kjenner?

 • Maskulinitet
  1. Hvordan er kjønnsrollene i det norske samfunnet, sammenlignet med The Sopranos?
  2. Hvordan vil du si at man definerer moderne manns- og kvinneroller?
  3. Hvordan gir dette seg uttrykk i film, reklame, i samfunnsliv, i klassen?
  4. I kjølvannet av feminismen har menns rettigheter blitt et tema: menn argumenterer for retten til barselspermisjon, omsorg ved skilsmisse og overtar slik det tradisjonelle feminine området. Hva bygger denne moderne mannen sitt maskulinitetsbegrep på? Hva tror du Tony Soprano ville sagt om en mann som ble hjemme med ungene?

 • Den siste episoden
  1. Hvilke virkemidler bruker Chase i sluttscenen for å bygge opp spenningen i episoden?
  2. Hva tror du skjer etter den siste scenen?
  3. Hvorfor tror du David Chase valgte å ende serien på denne måten?
  4. Hvilke parallel er kan du se mellom serien som ’kvalitets-drama’ og denne motviljen mot å gi seerne en lykkelig slutt – eller en dramatisk slutt – på fortellingen?
 

Amerikansk tv-drama

Med utgangspunkt i fire tv-serier fra 2000-tallet gir vi her en innføring i amerikansk tv-dramas historie og i tv-analyse. Naviger i menyen under eller print teksten.

Innhold

Forside

Hvorfor amerikansk tv-drama?

Om studieopplegget

Analysér en selvvalgt tv-serie

Tv-historie

Såpeopera

"Kvalitets-tv"

Amerikansk kanalsystem

Tv-seriene fra 00-tallets USA

Grey's Anatomy

The West Wing

The Sopranos

True Blood

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen