Filmweb
 
 

Om studieopplegget

 

Dette materialet er skrevet for elever og lærere som vil analysere og lære mer om amerikanske tv-serier. Opplegget består av en introduksjon om amerikansk tv-drama, fire analyser til inspirasjon – samt et opplegg til en egen analyse av en selvvalgt serie. Teksten er en blanding av bakgrunnsinformasjon, spørsmål til diskusjon og tips til analysearbeid.
 

Amerikansk tv-drama

Med utgangspunkt i fire tv-serier fra 2000-tallet gir vi her en innføring i amerikansk tv-dramas historie og i tv-analyse. Naviger i menyen under eller print teksten.

Innhold

Forside

Hvorfor amerikansk tv-drama?

Om studieopplegget

Analysér en selvvalgt tv-serie

Tv-historie

Såpeopera

"Kvalitets-tv"

Amerikansk kanalsystem

Tv-seriene fra 00-tallets USA

Grey's Anatomy

The West Wing

The Sopranos

True Blood

 
 
 
Film & Kino Filmens Hus, Dronningens gate 16, Postboks 446 Sentrum, 0104 Oslo. Tlf: 22 47 45 00 / Faks: 22 47 46 99.