Filmweb
 
 

Om studieopplegget

 

Nivå og målgruppe for studieopplegget

Materialet er skrevet i et språk - og med spørsmål - rettet mot eleven, men enkelte av temaene og analysene er for grundige til at elevene kan arbeide med dem på egen hånd.

Læreren bør, med utgangspunkt i elevenes nivå og tidsrammene for undervisningen, vurdere hva som kan benyttes som bakgrunnsinformasjon for læreren selv – og hva elevene skal arbeide med selvstendig. Som et utgangspunkt kan oppgavene som avslutter hvert kapittel være en veiledning for elevenes fokus. Se forslag om ulike måter å jobbe med materialet på under ' Hvordan bruke opplegget' i dette kapittelet.

Enkelte begrep kan kreve forberedelse for lærerens side, avhengig av klassens forkunnskap om filmanalyse (fex. begreper som utsnitt / komposisjon eller auteur-begrepet). Enkelte tema kan utvides til egne prosjekt, som allmennkringkastinsbegrepet eller en studie av kjønnsroller i tv-serier.
 

Amerikansk tv-drama

Med utgangspunkt i fire tv-serier fra 2000-tallet gir vi her en innføring i amerikansk tv-dramas historie og i tv-analyse. Naviger i menyen under eller print teksten.

Innhold

Forside

Hvorfor amerikansk tv-drama?

Om studieopplegget

Analysér en selvvalgt tv-serie

Tv-historie

Såpeopera

"Kvalitets-tv"

Amerikansk kanalsystem

Tv-seriene fra 00-tallets USA

Grey's Anatomy

The West Wing

The Sopranos

True Blood

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen