Filmweb
 
 

Om studieopplegget

 

Hvorfor akkurat disse fire seriene?

Vi har valgt å se nærmere på seriene Grey’s Anatomy, West Wing (Presidenten), Sopranos og True Blood for å beskrive utviklingen av amerikansk tv-drama. Serienes forhold til den amerikanske tv-drama tradisjonen og til amerikansk kultur og historie står sentralt – og vi vil dessuten underveis berøre hvordan disse seriene kan være relevante i en norsk setting.

Fordelen med å velge en avsluttet serie er at det er lettere å se denne som et avgrenset ’verk’ og diskutere den som en helhet, og at man kan plukke serier som har status som ’viktige’ i et tv-kanon perspektiv.

En serie som enda sendes har imidlertid fordelen av at elevene trolig har kjennskap til den og følger den fortløpende: En analyse av den første episoden av serien blir dermed umiddelbart satt i kontrast til etterfølgende episoder elevene akkurat har sett, hvilket øker engasjementet. Vi har her valgt to serier som er avsluttet og to som enda vises på norske tv-skjermer (og som antakelig vil fortsettes å vises i 2-3 år fremover).

GREY2 

Utvalg
De fire seriene, to fra amerikanske nettverkskanaler og to fra kabelkanaler, er valgt for å vise bredden i det som kalles ’kvalitets-drama’ i USA. Alle seriene har blitt sendt i Norge, på NRK og TV2. De er også vidt forskjellige i sjanger, uttrykk og popularitet: fra en mainstream såpeopera som Grey’s Anatomy til et kultfenomen som True Blood.

Når dette opplegget skrives, våren 2010, er West Wing (sesong 1-7) og Sopranos (sesong 1-6) ferdig sendt i Norge, mens True Bloods første sesong er vist i Norge (en annen sesong er allerede sendt i USA). TV2 har vist fem sesonger av Grey’s Anatomy i Norge, den sjette er under sending i USA. Både Grey’s og True Blood er planlagt produsert i flere sesonger fremover i USA.

Analysene er basert på de deler som er tilgjengelige på dvd på dette tidspunktet: Alle sesonger av West Wing og Sopranos, sesong 1-5 av Grey’s Anatomy og den første sesongen av True Blood.
 

Amerikansk tv-drama

Med utgangspunkt i fire tv-serier fra 2000-tallet gir vi her en innføring i amerikansk tv-dramas historie og i tv-analyse. Naviger i menyen under eller print teksten.

Innhold

Forside

Hvorfor amerikansk tv-drama?

Om studieopplegget

Analysér en selvvalgt tv-serie

Tv-historie

Såpeopera

"Kvalitets-tv"

Amerikansk kanalsystem

Tv-seriene fra 00-tallets USA

Grey's Anatomy

The West Wing

The Sopranos

True Blood

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen