Filmweb
 
 

Om studieopplegget

 

Hvordan bruke opplegget?

Læreren kan velge å selv bruker materialet som bakgrunnsstoff eller å la elevene arbeider selvstendig med deler av det. Noen forslag til ’angrepsmåter’ (som gjerne kan kombineres):

Dybdeanalyse av én serie
Velg en av seriene i opplegget og gå i dybden med denne i fellesskap i klassen. Gi en kort introduksjon til tv-historien og de sentrale begrepene som er viktige i diskusjonen av serien. Se utvalgte deler av serien og bruk analysene med spørsmål fra opplegget, suppler med elevenes egne refleksjoner.

Sammenligning av flere serier, generelt om dramaturgi
For å snakke mer generelt om tv som fortellerform kan man velge å analysere seriene på tvers ved å vise de ti første minuttene av alle de fire seriene. Slik illustreres hvordan ulike serier etablerer univers, sjanger og karakterer. Elevene kan eventuelt supplere slike diskusjoner med eksempler fra serien de selv har valgt å analysere.

Analyse av en egen serie
Elevene arbeider selv eller i grupper med egne analyser. Her kan man analysere en av seriene i opplegget eller en selvvalgt, som en selvstendig oppgave eller et større prosjektarbeid. Kapittel 2 er tenkt å være en støtte i det selvstendige arbeidet, men det kan være en hjelp at man først diskuterer en av de kortere analysene i fellesskap, for eksempel vignettanalysene av Grey's Anatomy eller True Blood, for å illustrere bruken av analysebegrep og detaljnivå.

Karakteranalyser, rollespill, fan fiction
Lærere som kjenner seriene godt kan også arbeide mer fritt med disse, og velge scener som egner seg til fordypning gjennom sammenligninger og diskusjon. For eksempel: En sammenligning av president Bartlet og Tony Soprano: to middelaldrende menn med oppblåste egoer som dreper i tjenesten. Hvordan etableres de to karakterene? Hva gjør at vi liker dem / ikke liker dem? Hva hadde skjedd om president Bartlet hadde vandret inn på strippeklubben Bada Bing – eller Tony Soprano hadde fått audiens i The Oval Office? Man kan kombinere slike diskusjoner med rollespill, egne filmprosjekter eller fan fiction.
 

Amerikansk tv-drama

Med utgangspunkt i fire tv-serier fra 2000-tallet gir vi her en innføring i amerikansk tv-dramas historie og i tv-analyse. Naviger i menyen under eller print teksten.

Innhold

Forside

Hvorfor amerikansk tv-drama?

Om studieopplegget

Analysér en selvvalgt tv-serie

Tv-historie

Såpeopera

"Kvalitets-tv"

Amerikansk kanalsystem

Tv-seriene fra 00-tallets USA

Grey's Anatomy

The West Wing

The Sopranos

True Blood

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen