Filmweb
 
 

Den andre gullalder: "kvalitets-tv"

 

Oppgaver / Til diskusjon - kvalitets-tv

  1. Kan du finne flere eksempler på kvalitetsdrama etter denne definisjonen?
  2. Kan du finne eksempler på hvordan drama og humor blandes i disse seriene?
  3. Sammenlign klippene fra kvalitetsdrama på 80-, 90- og 00-tallet – kan du se noen likheter eller forskjeller?
  4. Hvilke av disse trekkene kan du gjenkjenne i den tv-serien du har valgt å analysere?
  5. Finn dramaseriene som sendes på de norske tv-kanalene. Hvordan henger de sammen med tv-kanalens profil? Finner du eksempler på norske prime time kvalitetsdrama?
  6. Kan du se innflytelsen fra amerikansk tv-drama og –historie i de norskproduserte seriene?
 

Amerikansk tv-drama

Med utgangspunkt i fire tv-serier fra 2000-tallet gir vi her en innføring i amerikansk tv-dramas historie og i tv-analyse. Naviger i menyen under eller print teksten.

Innhold

Forside

Hvorfor amerikansk tv-drama?

Om studieopplegget

Analysér en selvvalgt tv-serie

Tv-historie

Såpeopera

"Kvalitets-tv"

Amerikansk kanalsystem

Tv-seriene fra 00-tallets USA

Grey's Anatomy

The West Wing

The Sopranos

True Blood

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen