Filmweb
 
 

Tv-seriene fra 00-tallets USA

 

Men det er jo bare tv....

I analysene av fire serier fra 00-tallet skal vi se at ’kvalitets-tv’ begrepet er et resultat av at tv-drama i økende grad benytter seg av kvalitetskriterier kjent fra høykulturen: kompleksitet, karakterers utvikling, filmestetikk og –referanser. Vi ser en økende tendens til at tv-drama går fra ’episode-drama’ til å videreutvikler tv-mediets bidrag til kulturhistorien: såpeoperaens langvarige og komplekse fortellerform.

Vi har i all hovedsak sett på serienes fortellerform i analysene, hvordan de etablerer karakterer og univers – et fiktivt spillerom hvor det gjelder egne regler for fortellingen. Vi har sett hvordan seriene kan sies å ha ulike tema som diskuteres åpent – og hvordan det også fins enkelte ’super-tema’ som ligger under som en rød tråd i fortellingene.

Ta Grey’s Anatomy som eksempel...

Univers: Et sykehusdrama som kombinerer romantiske relasjoner og pasienthistorier

Tema: Hvordan rollen som rasjonell kirurg ofte kommer i konflikt med følelser og relasjoner

Super-tema: En ung kvinnes kamp for å unngå å gjenta feilene til sin depressive og dominerende mor, finne lykken og kjærligheten

Eller True Blood...

Univers: Historien om servitøren Sookie som blir forelsket i vampyren Bill

Tema: Annerledeshet og kulturkonflikter i USA i krig med verden

Super-tema: En utforskning av hva det vil si å være menneske

For å kunne finne disse må vi kjenne serien godt og forsøke å fortolke uttrykke hva serien forsøker å si om verden, dens budskap eller sentrale handling. Et super-tema skal oppsummere serien i sin helhet, men også finnes som en del av hver enkelt episode, men det er umulig å peke på at super-temaet diskuteres i episode S01EP13 fra 05:30 – 9:45.

Tv-dramaet blir en del av kulturhistorien og de moderne fortellingene som skaper vår identitet. Når vi følger tv-drama over et tiår, slik vi har gjort med enkelte av disse seriene, begynner drama og virkelighet å speile hverandre. Og slik vi tar med oss vår kultur og historie til tv-fortellingen for å fortolke den, tar vi med oss tv-dramaene når vi forsøker å tolke det samfunn vi lever i.
 

Amerikansk tv-drama

Med utgangspunkt i fire tv-serier fra 2000-tallet gir vi her en innføring i amerikansk tv-dramas historie og i tv-analyse. Naviger i menyen under eller print teksten.

Innhold

Forside

Hvorfor amerikansk tv-drama?

Om studieopplegget

Analysér en selvvalgt tv-serie

Tv-historie

Såpeopera

"Kvalitets-tv"

Amerikansk kanalsystem

Tv-seriene fra 00-tallets USA

Grey's Anatomy

The West Wing

The Sopranos

True Blood

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen