Filmweb
 
 

Grey’s Anatomy, en mainstream suksess

 

Kvinner i arbeid

Som vignettanalysen viser: De kvinnelige legene forventes å kle av seg sin menneskelighet når de ikler seg legehabitten, på samme måte som de mannlige legene. Men i tillegg må de også ’kle av seg’ sin kvinnelighet for å passe inn i den profesjonelle rollen. Vanskene med dette er et gjennomgående tema i serien: Karakterene, hovedsaklig de kvinnelige, må ofte velge mellom de ulike rollene.

Det overgripende tema for hele serien er kirurgenes kamp mellom distansen som legerollen krever og de private hensyn de tar eller blir påvirket av som medmennesker. Meredith sliter mest med et kaotisk privatliv og sitt ’berg og dalbane’-forhold til Derek, som ofte påvirker jobbsituasjonen.

GREY10 

Christina og Izzie er motsatte størrelser på denne skalaen, Christina er distansert og profesjonell, kald på grensen til hjerteløs, men hun har problemer både med å forholde seg til pasienter som medmennesker og med egne kjærlighetsforhold. Izzie har det motsatte problemet: hun engasjerer seg for mye i pasientene og går for langt når hun forelsker seg i pasienten Danny og fremprovoserer en hjertestans som dreper ham.

Det er først og fremst de kvinnelige legene som har disse utfordringene – når menn har de samme utfordringer så er det oftest knyttet til prinsipielle holdninger (som når Derek nekter å la en dødsdømt fange dø på operasjonsbordet), eller til eksterne krav (som når chief Webbers kone forlater ham fordi han jobber for mye). For de kvinnelige karakterene er disse konfliktene i større grad en del av deres personlighet og av villkårene for å være kvinne. Selv Christinas problemer med å være for profesjonell og ha for lite empati med pasientene blir et problem for henne, på måter det aldri blir for hennes kynisk anlagte mannlige kollegaer.

You can't have it all
Når Meredith og Derek gifter seg på en post-it lapp i sesong 6 henviser Meredith til denne lappen hver gang ekteskapets plikter (for eksempel å fortelle sannheten og dele livet med hverandre) kommer i konflikt med arbeidslivets plikter (som når Meredith holder chief Webbers alkoholproblem hemmelig fra Derek).

Også dr Bailey henviser til konflikten mellom de ulike rollene (SE04EP10) når hun snakker om at hun har tatt en ed (vow) i ekteskapet som kommer i direkte konflikt med den ed hun har tatt som lege. ”- You can’t have it all”, sier man i USA, og dette er et grunnleggende spørsmål for Grey’s Anatomys kvinner, og et grunnleggende premiss for serien: Kan man ha både karriere og kjærlighet / familie?

Vi introduseres altså for en kvinnes perspektiv på arbeidslivet her, og selv om menn spiller en like stor rolle i serien som kvinner er deres perspektiv også gjennomgående på andre måter, ikke minst hva gjelder de fleste av seriens fortellinger: om kjærlighet, forhold – og menn. Det er ikke mange steder på tv-skjermen menn blir objektivisert på samme måte som i Grey’s: Attraktive menn får kallenavn (McDreamy, McSteamy) og kroppslige attributter som Dereks tykke hår eller spretne rumpe blir åpent diskutert blant de kvinnelige legene.

Seattle Grace er dermed både en arena hvor kvinner blir begrenset av kjønnsrollemønster og må lære seg å jonglere disse – og samtidig en arena hvor de selv har mulighet til å omdefinere sine roller. Som vi skal se i analysen av ”It’s the end of the world” understreker også Shonda Rimes mulighetene for å skape en feministisk twist på de tradisjonelle kjønnsrollene – og samtidig skape seerrekord for nettverkene.
 

Amerikansk tv-drama

Med utgangspunkt i fire tv-serier fra 2000-tallet gir vi her en innføring i amerikansk tv-dramas historie og i tv-analyse. Naviger i menyen under eller print teksten.

Innhold

Forside

Hvorfor amerikansk tv-drama?

Om studieopplegget

Analysér en selvvalgt tv-serie

Tv-historie

Såpeopera

"Kvalitets-tv"

Amerikansk kanalsystem

Tv-seriene fra 00-tallets USA

Grey's Anatomy

The West Wing

The Sopranos

True Blood

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen