Om Trysil Kino

Kulturhuset Hagelund i Trysil sentrum er hele Trysils storstue.

I kulturhuset Hagelund er det 184 plasser i skrå'nog 240 plasser på flatgolvet. Når hele salen brukes, er det altså 424 plasser. Kulturhuset har teleslynge.