Aldersgrense

Barn i kinosal med 3D-briller

Medietilsynet set aldersgrensene på film skal visast på kino.

  • Alle - Denne sensuren tyder at alle kan sjå filmen, men den høver ikkje nødvendigvis for alle. Dersom filmen ikkje passar for born tilrår vi filmen til ungdom/vaksne .
  • 6 år - alle barn saman med vaksne
  • 9 år - barn ned til 6 år saman med vaksne
  • 12 år - barn ned til 9 år saman med vaksne
  • 15 år -unge ned til 12 år saman med vaksne
  • 18 år - Absolutt grense - ingen under 18 år kjem inn, sjølv om dei er med ein myndig person.

Mer info hos Medietilsynet