NFI: Norsk film i fare for å bli underfinansiert

Norsk filminstitutt (NFI) mener Netflix bør pålegges å investere i lokale produksjoner eller å betale en strømmeavgift for å sikre gode norske produksjoner.

– Hvis ikke vi gjør noe, står norsk film i fare for å bli underfinansiert, og vi får ikke de gode norske produksjonene som publikum vil ha, sier Stine Helgeland, avdelingsdirektør i NFI, til Klassekampen.

I en rapport foreslår NFI å pålegge strømmetjenestene et krav om minst 40 prosent europeisk innhold i katalogene deres. 8 prosent av totalinnholdet skal være norsk. Den nasjonale Netflix-utgaven må, ifølge Dagens Næringsliv, tilby publikum rundt 220 norske og 900 europeiske titler av de 2.750 filmene og TV-seriene tjenesten har tilgjengelig i dag.

Ifølge tall fra Telenor står Netflix for 22 prosent av all trafikk i deres bredbåndsnett. Første uka i juli steg Netflix' trafikk med 38 prosent sammenlignet med måneden før. Men det er ikke mye norsk innhold:

I motsetning til kinoer og dvd-forhandlere betaler ikke Netflix noen avgift for å bidra til å finansiere nye norske produksjoner.

NFI har levert en analyse om hva Norge kan gjøre innenfor EU-direktivet om audiovisuelle medietjenester. Konklusjonen var at Norge kan pålegge strømmetjenester en avgift som vil gå til produksjon av norsk innhold – noe land som Frankrike, Belgia og Tyskland allerede har gjort.

– Det er på tide at politikerne tar grep for å sikre norsk innholdsproduksjon, sier Helgeland.

Kulturdepartementet har bestilt en utredning for å se på inntektene til strømmetjenester i det norske markedet.