Tromsø internasjonale filmfestival

Fin støtte til filmfestivaler

Seks filmfestivaler kan notere seg pengestøtte fra Norsk filminstitutt.

Når NFI åpner pengesekken igjen, vanker det drøyt 4 millioner kroner på norske filmfestivaler.

"Tilskuddene skal bidra til bredde og kvalitet i filmtilbudet, for voksne og barn, og stimulere filmkulturen i Norge", heter det i pressemeldingen.

Tromsø internasjonale filmfestival 2020 kan notere seg hele 2,1 millioner kroner i støtte.

Den norske filmfestivalen 2019 får 900.000 kroner – mens Human internasjonale dokumentarfilmfestival 2020 kan skilte med 700.000 kroner i støtte.

Minimalen kortfilmfestival 2020 får 225.000 kroner – mens Fredrikstad Animation Festival 2019 mottar 85.000 kroner i tilskudd.

Også Stiftelsen Festivalkontoret, som står bak Oslo Pix, Film fra Sør og Arabiske filmdager, støttes med henholdsvis 17.000 kroner til et bransjetiltak under Oslo Pix.