Selvportrett_6.tif

Margreth Olin om Selvportrett: – En krevende film å lage

Lene Marie Fossen var en stor begavelse innen fotokunsten. I fjor gikk hun bort, bare 33 år gammel.

Regissørene Katja Høgset, Espen Wallin og Margreth Olin er aktuelle med filmen "Selvportrett". – Enormt krevende, men også veldig givende, sier Olin om filmarbeidet.

Filmen følger fotograf og kunstner Lene Marie Fossen tett. Hun var kjent som en stor begavelse innen fotokunsten, men i fjor gikk hun bort, bare 33 år gammel. Da hadde hun bak seg en svært lang kamp med sykdommen anoreksi.

– Hun portrettere andre, men også seg selv. Gjennom selvportrettene evnet hun å gi ansikt til psykiatriens mest dødelige sykdom og vise fram alle dens masker – og den enorme smerten som følger sykdommen, sier Olin foran premieren 17. januar.

Nå er håpet til filmteamet at Lene Marie Fossens historie kan bety noe for andre – og at filmen kan være med å bidra til å gi økt forståelse og kunnskap.

Olin understreker at Fossens fotografier berører allmenn lidelse.

– Hun så det vakre i det brutale, og så lek og vilje blant flyktningbarn hun møtte på strendene på Lesvos.

Les også: Den norske filmvåren 2020

Lene Marie Fossen
Lene Marie Fossen

Var modig

Lene Marie Fossen ble en anerkjent fotokunstner.

– Lene var modig. Hun avkler sykdommen og viser den fram i all sin brutalitet. Anoreksi er en sykdom full av regler. Hun brøt disse reglene når hun kastet fra seg skammen og viste fram sin virkelighet. Jeg tror Lenes bilder er viktige. Jeg håper filmen også oppleves som det, sier filmskaperen. Som svarer slik når spørsmålet om "Selvportrett" har vært en vanskelig film å lage, melder seg:

– Ja, enormt krevende, men også veldig givende. Flere ganger underveis har jeg som produsent tatt et steg tilbake og snakket inngående med Lene og foreldrene om vi skal fortsette å filme eller legge prosjektet ned. Selvfølgelig, det ligger i prosjektets natur.

Olin sier det viktigste var at filmen aldri skulle stå i veien for behandling.

– Vi tok flere lange opphold i filmingen. Lene ønsket filmen sterkt og foreldrene har støttet dette hele veien. Helt på slutten hadde vi denne samtalen på nytt. Jeg måtte kjenne meg trygg på at hun fortsatt virkelig ønsket dette, når vi nå så at hun kom til å dø. Det var veldig viktig for henne at vi holdt fast på planen for når filmen skulle ut.

Les også: 2019: Årets beste filmer

Lene Marie Fossen
Lene Marie Fossen

Altfor mange dør

Når "Selvportrett" nå lander på kinoene rundt om, håper Olin folk opplever at den gir økt innsikt – og at den kan være med på å sørge for at Lene Marie Fossens bidrag, i det å forsøke å avkle sykdommen, ikke blir glemt.

– Videre håper jeg du ser et vakkert, fortvilet menneske bak diagnosen, og hvor viktig det var for henne, og jeg tror for mange andre som lever med alvorlig sykdom, å bli møtt som den man er. Det er en sykdom mange tror er selvpåført, at man bare kan ta seg sammen. Bak anoreksi finnes det alltid en form for angst. Det er så viktig at vi forstår kompleksiteten i sykdommen, og at vi kan diskutere hva vi kan gjøre for at flere får hjelp og ikke blir så syk som Lene var de siste årene. Å få behandling er helt avgjørende.

Margreth Olin håper også filmen kan få en plass i debatten om hva som gjøres i møte med psykisk helse her til lands.

– Ja, i aller høyeste grad håper jeg at Lenes historie blir et viktig bidrag inn i en offentlig samtale. Lene kom seg ikke ut av sykdommen. Mange gjør det, men altfor mange dør av anoreksi. Jeg håper de som har kommet seg ut kan finne en mulighet til å løfte fram sine historier. Det er ulike måter å erfare denne sykdommen på. Lenes historie er bare en.

"Selvportrett" har norgespremiere 17. januar - Billetter, trailer og mer om filmen her

NFD_Selvportrett_21x30_screen.jpg