Little Women

Kino går nye veier i koronatider – åpner opp for familier

Lillehammer kino har fått godkjennelse av kommunelegen og inviterer familier og husstander til å komme på egne visninger.

Familier kan nå bestille kinovisning kun for seg selv hos Lillehammer kino, skriver Kinomagasinet.

– Men man kan ikke avtale å være flere vennefamilier, eller tromme sammen en stor gjeng, forklarer kinosjef Clarissa Bergh hos Lillehammer kino. Hun sier dette tiltaket er for familie og husstander som på denne måten får gjort noe hyggelig sammen.

– Familiene må sende epost til oss med ønske om tid og film. Det blir litt sånn "kino on demand". Siden vi ikke er avhengige av at flere skal se samme film, så kan familien selv velge ut fra en ganske rik meny av filmer som vi har tilgang på nå, fortsetter kinosjefen – som forklarer at dette gjør at kinoen kan holde kontakten med publikum.

– Vi betaler både husleie og lønnskostnader uansett, så da er det egentlig veldig fint å ha noe å tilby.

Hun ser for seg at Lillehammer kino kan betjene noe slikt som 20 familier/husstander per dag dersom folk er fleksible på tidspunktene. Tilbudet trer i kraft fredag 27. mars 2020.